Forførelser

Matt 18,1-11 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten […]

Hør prekenen

Den aller største kjærligheten

Preken på 13. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Matt 5,43-48: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger […]

Hør prekenen

Dåpen står alltid fast

Preken på 12. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Romerne‬ ‭6,1-4‬: Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, […]

Hør prekenen

Hvem gjør Guds vilje?

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Matt 21,28-32 Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’  ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk […]

Hør prekenen

Preken på 10. søndag etter treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 11,16-19 «Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! For Johannes kom, […]

Hør prekenen

Forvalterskap vs. avgudsdyrkelse

Preken på 9. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭12,42-48‬: Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier […]

Hør prekenen

Livets alvor

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Matt 7,12-14 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er […]

Hør prekenen

Guds rettferdighet

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag av pastor Egil Edvardsen Rom 3,21-24 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds […]

Hør prekenen