Kirkemøtet på Utsyn

Preken av pastor Ingvar Adriansson  2 Kor 3,4-6 Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det, han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger […]

Hør prekenen

På ditt ord vil jeg sette garn

Preken på Aposteldagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 5,1-11 En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en […]

Hør prekenen

Skapningens frigjøring

Preken på 4. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Egil Edvardsen Rom 8,18-23 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det […]

Hør prekenen

Gud holder det han har lovet

Preken på Døperen Johannes’ dag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 1,57-80 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham […]

Hør prekenen

Kom, for nå er alt ferdig!

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde   Lukas 14,16-24: Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt […]

Hør prekenen

Ny fødsel

Preken på Treenighetssøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 3,1-15 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer.  Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er […]

Hør prekenen

Den fred som ikke verden kan gi

Preken på 1. pinsedag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 14,23-31 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra […]

Hør prekenen

Himmelfartsglede

Preken på Kristi himmelfartsdag av pastor Tor Jakob Welde. Apg 1,1-11, Mark 16,14-20 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Og han sa til […]

Hør prekenen

Kristen bønn

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 16,23-30 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så […]

Hør prekenen

Preken på 4. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 16,5-15 Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere.  Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’  For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette.  Men […]

Hør prekenen