-

Noen gode råd

«Hvem var hans rådgiver?» (Rom 11,34).

En mann oppsøkte en sjelesørger. Han var deprimert og nedfor. «Hva er problemet?» spurte sjelesørgeren. «Jeg vet rett og slett ikke. Men jeg kjenner meg ikke lykkelig. Har du noen gode råd som kan hjelpe meg?» Sjelesørgeren så på mannen en stund, og så sa han: «Jeg hører at det er en berømt komiker i byen. Forestillingene hans er utsolgt kveld etter kveld. De sier at folk får ganske vondt i magen av å le så mye. Jeg synes du skal gå på forestillingen hans i kveld og glemme problemene dine.» Mannen så ned i gulvet og sa: «Jeg er den komikeren.» 
Denne sjelesørgerens råd var like feilslått og nytteløse som mange av de råd mennesker har lyst til å gi Gud. Noen har lyst til å si til Gud at han forstår seg ikke på menneskene og deres natur. Han begriper ikke hvilken vanskelig tid vi lever i når han forbyr utroskap, samboerskap og hor. De mener at Guds ord er upraktiske og umoderne. De har lyst til å si til Gud at synden ikke er så farlig som han sier at den her, og at straffen ikke bør være så alvorlig som evig fortapelse i helvetet. I en tid som vår burde Gud slakke litt på kravene sine, påstår de. 
I tillegg vil de gi Gud det rådet at han har gjort veien til himmelen alt for restriktiv. Alle som er ærlige og oppriktige og prøver alvorlig å gjøre det som er rett, burde få lov til å komme til himmelen, mener de. «Vi kan vel være kristne selv om vi ikke tror på alt det som står i Bibelen?» sier de. «Det er vel ikke nødvendig å tro på alt som står skrevet, som for eksempel skapelsesberetningen, eller det Bibelen sier om Jesu fødsel av en jomfru eller når den snakker om en legemlig oppstandelse?» Så dumt det enn høres ut, men mange mennesker mener tilsynelatende at de kan gi den allmektige Gud råd!

Men det er å snu tingene fullstendig på hodet. Det er Gud som er vår rådgiver. I den natt da han ble forrådt, lovet Jesus å sende en annen talsmann eller «rådgiver» til sine disipler som skulle være hos dem for alltid. Denne rådgiveren er den Hellige Ånd som gir oss råd og leder oss ved hjelpe av Skriften. Han viser oss at våre synder er mange og store, og at vi av den grunn fortjener evig straff. Men han forsikrer oss også at Gud har erklært oss rettferdige på grunn av Frelserens uskyldige lidelse og død. Han trøster oss med vissheten om at Gud vil la alle ting som hender i livet vårt, tjene en god hensikt for oss, og at han til slutt vil lede oss inn til seg i himmelen. Det er gode råd! Det er slike råd alle mennesker trenger.

Herre, hjelp meg å lytte oppmerksomt til alle dine råd i ditt hellige Ord. Amen.