-

Guds Ord – kilden til glede

«Men han har sin glede i Herrens lov og grunder på den natt og dag» (Salme 1,2).

Bibelen åpenbarer to store lærer for oss. Den ene er loven og den andre evangeliet. Loven er alltid lov og evangeliet alltid evangelium. Disse to må aldri blandes sammen og heller aldri forveksles. Likevel må vi være klar over at Bibelen bruker uttrykket «Herrens lov» ikke bare for å beskrive læren om loven, men i en bredere betydning for å peke på begge lærene, det vil si hele Guds Ord. Det er hva uttrykket «Herrens lov» i salmen ovenfor refererer til. Guds Ord er den eneste grunnen til sann glede her i verden, og det får mennesker erfare når de finner glede i Guds Ord.

Hva er da grunnen til at mennesker fremdeles så sjelden søker glede og lykke nettopp i dette Herrens Ord mens vi ennå lever i denne tåredalen? Hvorfor søkte f.eks. den bortkomne sønnen lykken ved å bruke opp arven i et land langt borte, der han kunne leve ubemerket uten Ordets påvirkning? Hvorfor søkte han glede i et vilt liv blant horer? Denne søken etter lykke medførte at han til slutt endte opp som gjest hos grisene.

Hvorfor er det slik at Bibelen, «Herrens lov», også blant de kristne mer og mer er i ferd med å bli en lukket bok? Hvorfor begrenser mange lesingen sin til bare å gjelde verdslige romaner og blader? Det kan hende at denne litteraturen er god, men disse menneskene lar det gå dager og måneder uten at de en eneste gang åpner «Herrens lov».

Det fins en årsak til dette. Bibellesning er ikke noe vi har lyst til av naturen. Menneskehjertet er ondt av naturen og lever i fiendskap til Gud. Derfor reagerer menneskehjertet på samme måte også mot Guds Ord og finner ingen lyst og glede i det. På denne måten forhindrer synden oss i å ta del i denne gleden.

Gud kaller så mildt på oss for å prøve å overtale oss til å vende oss til hans Ord og ha vår gledeskilde der. Han minner oss om at hans Ord kan gjøre oss vis til frelse. Det gir oss Kristi rettferdighet, dekker over syndene våre og fyller oss med en inderlig glede. Det gir oss en underfull kunnskap som gjør oss mye gladere enn om skulle få dyre gaver. Hans Ord er søtere enn honning. Dette vil Gud si oss: «Synder, kom og ta til deg av denne skatten ofte. Ta deg et stykke av denne deilige honningkaken og spis. La sjelen din få glede seg i mitt Ord. Det vil gi deg glede for tid og evighet!»

Himmelske Far! Lær meg å elske ditt hellige Ord og møte min Frelser her. Amen.