-

Gjennom lidelse til herlighet

«Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham» (Rom 8,17).

Med tydelig og klare ord sammenfatter den inspirerte apostelen Paulus vårt nye forhold til Gud i Kristus. Med stor veltalenhet leder han oss til en klar forståelse av vår nåværende status og fører oss like fram til himmelens porter.

Ved sin store nåde har den Hellige Ånd kalt oss til tro på Kristi evangelium. Ved dette frelsende Ord opplyser han oss, renser oss og bevarer oss i troen på ham. Ifølge det samme Ord blir vi derfor med rette kalt Guds «barn». Men hvem kan begripe hva dette innebærer? Selv den kloke og erfarne Johannes måtte stanse opp i undring og utbryte: «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det» (1 Joh 3,1).

«Men er vi barn, da er vi også arvinger,» fortsetter Paulus. «Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger.» Vi, som en gang ikke var et folk i det hele tatt, har nå fått den ubegripelige ære å kalles Guds folk. På grunn av våre synder fortjente vi å arve hans vrede. Men nå har vi fått løfter om en arv som får verdens rikeste mann til å se ut som en elendig tigger. For Jesu skyld er vi blitt arvinger av det evige livet. Hver den som tror på ham, skal aldri dø.

Paulus sammenfatter dette slik: «Så sant vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham.» Det er umulig å unngå lidelsene i denne verden. Kristus måtte lide, og det samme må vi. «En disippel står ikke over sin mester, en tjener ikke over sin herre» (Matt 10,24). Paulus gjør dette helt klart: Ingen lidelse medfører ingen herlighet.

Men «det vi må lide her i tiden, er ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår» (Rom 8,18). Hvem av oss kan forestille oss himmelens herlighet? «Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham…» (1 Kor 2,9). Med våre menneskelige øyne ser vi oss omkring, og vi ser ingenting annet enn fristelser, sykdom, død og forderv. Med våre menneskelige ører hører vi om krig, jordskjelv, branner og oversvømmelser. Men med troens ører hører vi om Guds miskunn og tilgivelse i Kristus, og med troens øyne ser vi fram til den herlighet som skal bli åpenbart for oss.

Å Hellige Ånd, gi oss styrke til å bære de lidelser vi må gjennomgå i livet, og forny oss dag for dag med det velsignede håpet om evig liv, for Jesu skyld. Amen.