Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

Program

SEPTEMBER – DESEMBER 2019

September
1. Høymesse 11.30 EE
8. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
15. Gudstj. m/nattverd 17.00 TJW
22. Gudstjeneste 11.30 DE
29. Høymesse 11.30 EE
Oktober
6. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
13. Gudstj. m/nattverd 17.00 TJW
20. Gudstjeneste 11.30 EE
27. Høymesse 11.30 DE
November
3. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
10. Gudstj. m/nattverd 17.00 TJW
17. Gudstjeneste 11.30 DE
24. Høymesse 11.30 EE
Desember
1. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
8. Gudstj. m/nattverd 17.00 TJW
15. Gudstjeneste 11.30 EE
22. Ingen gudstjeneste
24.  Julaften Fam.gudstjeneste 15.00 TJW
25.  1. juledag Høymesse 11.30 TJW

 

DE = David Edvardsen

EE = Egil Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!