Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

Program

September
  6. Gudstjeneste 11.30 TJW
13. Høymesse 11.30 EE
20. Fam.gudstjeneste 11.30 DE
27. Gudstj. m/nattverd 17.00 TJW

Oktober
  4. Gudstjeneste 11.30 TJW
11. Høymesse 11.30 DE
18. Fam.gudstjeneste 11.30 EE
25. Høymesse 11.30 TJW

November
  1. Gudstjeneste 17.00 TJW
8. Høymesse 11.30 TJW
15. Fam.gudstjeneste 11.30 DE
22. Høymesse 11.30 EE
29. Gudstjeneste 17.00 TJW

 Desember
  6. Høymesse 11.30 TJW
13. Gudstjeneste 11.30 DE
20. Høymesse 11.30 TJW
24. Julaften – Fam.gudstjeneste 15.00 TJW
25. 1. juledag – Høymesse 11.30 TJW

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!