Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

Program

JANUAR-APRIL 2019

Januar
6. Høymesse 11.30 TJW
13. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
20. Høymesse 11.30 EE
27. Gudstjeneste 11.30 DE

Februar
3. Høymesse 11.30 TJW
10. Gudstjeneste 17.00 TJW
17. Høymesse 11.30 DE
24. Fam.gudstjeneste 11.30 EE

Mars
3. Gudstj. m/nattv. 17.00 TJW
10. Gudstjeneste 11.30 TJW
17. Høymesse 11.30 EE
24. Gudstjeneste 11.30 DE
31. Høymesse 11.30 TJW

April
6. Biblicum-dag kl. 13-18 på Solborg folkehøgskole, Stavanger
7. Ingen gudstjeneste
14. Palmesønd Høymesse 11.30 EE
19. Langfredag Gudstjeneste 11.30 TJW
21. 1. påskedag Gudstjeneste 11.30 TJW
28. Høymesse 11.30 DE

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!