Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

Program

Oktober
7. Gudstjeneste 11.30 TJW
14. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
21. Gudstj. m/nattverd 17.00 EE
28. Høymesse 11.30 TJW
November
4. Ordinasjonsgudstjeneste 11.30 TJW/EE
11. Fam.gudstjeneste 11.30 TJW
18. Høymesse 11.30 DE
25. Gudstjeneste 11.30 EE
Desember
2. Gudstj. m/nattv 17.00 TJW
9. Gudstjeneste 11.30 TJW
16. Høymesse 11.30 TJW
24. Fam.gudstjeneste 15 TJW
26. Høymesse 11.30 DE

 


Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!