Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

 


 

Gudstjenester

HØSTEN 2017 

 

September
3. 11.30 Høymesse TJW
10. 17.00 Gudstjeneste TJW
17. 11.30 Høymesse DE
24. 11.30 Familiegudstjeneste EE
Oktober
1. 11.30 Høymesse TJW
8. 11.30 Gudstjeneste TJW
15. 11.30 Høymesse TJW
22. 11.30 Familiegudstjeneste DE
28.-29.  

Reformasjonshelg
11.30 Høymesse TJW

November
5. 11.30 Gudstjeneste TJW
12. 17.00 Gudstjeneste m/nattv. EE
19. 11.30 Høymesse DE
26. 11.30 Familiegudstjeneste TJW
Desember
3. 11.30 Høymesse EE
10. 17.00 Gudstjeneste TJW
17. 11.30 Høymesse DE
24. 16.00 Familiegudstjeneste TJW
25. 11.30 Høymesse TJW

 

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!