Velkommen!

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes har eksistert siden 1978 og tilhører Den Lutherske Bekjennelseskirke. Vi tror at hele Bibelen er Guds ufeilbare ord, «en lykt for vår fot og et lys for vår sti», og lever av det glade budskapet om nåden og frelsen i Kristus. Han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Hjertelig velkommen til å besøke oss for å høre om hva Jesus Kristus har gjort for deg!

 

2013-12-15 11.37.49

 

Gudstjenester: Søndag kl. 11.30 (enkelte søndager kl. 17.00). Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets bibeltekster, salmer, bønner, osv.

Barneundervisning: Onsdag kl. 12.30 – 14.00 i kirken. Barna samles rett etter skoletid. Først får de anledning til å velge mellom lek, forming eller tresløydaktiviteter. Så følger en bibelfortelling. Etter fortellingen, spiser vi. Deretter får barna igjen anledning til å velge mellom lek, forming eller sløyd.

Bibelstudium: Onsdag kl. 19.00 i kirken. Gjennomgang av Bibelens bøker og brev, samt kaffe og noe å bite i.

Kvinneforening: Første tirsdag i måneden kl. 19.30, i hjemmene. 

 

 


GUDSTJENESTER SOMMEREN 2018

 

03. juni  Gudstjeneste 11.30 TJW
03. juni  Forsamlingens 40-års jubileum
10. juni  Ingen gudstjeneste
17. juni  Gudstj. m/nattv. 17.00 TJW
24. juni  Fam.gudstjeneste 11.30 TJW

01. juli  Høymesse 11.30 EE
08. juli  Gudstjeneste 11.30 TJW
15. juli  Høymesse 11.30 TJW
22. juli  Gudstjeneste 17 EE
29. juli  Ingen gudstjeneste

05. aug. Ingen gudstjeneste
12. aug. Gudstjeneste 17 TJW
19. aug. Høymesse 11.30 TJW
26. aug. Fam.gudstj. 11.30 EE

Velkommen til oss i Visnesveien 75, Avaldsnes!