• Vår gode hyrde leder oss hjem

  «Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk som en saueflokk.» (Sak 9,11) Sauer er veldig hjelpeløse dyr. Ikke er de intelligente. Ikke er de i stand til å overliste fiendene sine. De er ikke utstyrt med skarpe hover så de kan avverge et eventuelt fiendtlig angrep. Heller ikke...

 • Ta deg tid til å minnes

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» (Salme 103,1-2). For mange er livet et eneste mas. De har aldri tid til overs. Det er så mange viktige ting som krever tid og oppmerksomhet....

 • Alt avhenger av vår Far

  Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel; tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen....

 • En unik konge

  «For et barn er oss født… og hans navn skal være:… Veldig Gud» (Jes 9,6). Det er en som har sagt at de under Jesus gjorde blekner i forhold til det under Jesus er. Det vedkommende mente, var at selve inkarnasjonen – at Gud blir menneske – er det største...

 • Født for å gjøre ende på fienden

  «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15). Advents-...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta! Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som...

 • Styrke i svakhet

  «For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Kor 12,10). Styrke er en ettertraktet egenskap. Alle ønsker å være sterk. Ingen ønsker å være svak. De som er sterke fysisk, har en fordel framfor dem som er svake. Verden stoler på styrken, ikke på svakheten. Nasjoner konkurrerer med...

 • En mektig konge

  «Han skal kalles …Veldig Gud» (Jes 9,6). I den prisbelønnede filmen Schindlers liste er det en scene hvor det foregår en samtale mellom Oscar Schindler og kommandanten i konsentrasjonsleiren. Emnet for samtalen er makt. Fra sin balkong utøvde kommandanten sin makt som nazioffiser ved å skyte på vilkårlige jødiske fanger...

 • Vær ikke redd!

  «Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4) Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette...