• Guds barn og borgerrett i himmelen

  «Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20). «Borgerrett i himmelen» er noe mer enn bare en from og fin frase. Det er en beskrivelse av den store ære som Gud har vist oss for Jesu skyld. I gammeltestamentlig tid var det forbundet med stor ære å ha borgerrett...

 • Evig ung

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! … Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen» (Salme 103,1-2.5). Mark Twain sa en gang: «Livet ville...

 • Den Herre som leger

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han… leger all din sykdom» (Salme 103,1-3). Den medisinske forskningen gjør store sprang framover hvert eneste år. Det utvikles stadig nye og bedre medisiner og behandlingsmetoder....

 • Satan frister

  «Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet» (Matt 4,8). Fins det en djevel? Det moderne mennesket vil forkaste tanken på en djevel som gammeldags overtro. Men ingen kan fornekte ondskapen. Den er bare så altfor tydelig i vår...

 • Verdien av Kristi seier for oss

  «Han kommer til Sion som forløser, til alle dem av Jakobs ætt som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren» (Jes 59,20) Det er en herlig trøst å vite at vi visselig skal få arve himmelens herlighet som Jesus har vunnet for oss. Når vi klynger oss fast til...

 • Hva er sannhet?

  «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det», sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til...

 • Sann glede både her i livet og i himmelen

  «For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.» (Salme 1,6) Gled deg, kjære medkristen! Gud kjenner deg! Han kjenner den rettferdiges vei. Gud har klargjort veien for oss. Han kalte oss ved sitt evangelium, deretter gav Den Hellige Ånd oss troen og Åndens gaver. «For...

 • Mens vi venter på seieren

  «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset» (Mal 4,2). Hvis du har vokst opp på en gård eller noen gang vært på et gårdsbesøk, har du kanskje sett...

 • Trygg i dødens stund

  «Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel; ja, også min kropp kan være trygg. Du overgir meg ikke til graven.» (Salme 16,9-10) Ingen frykt og usikkerhet er større enn den vi føler for døden. Når vi hører om dødsfall blant venner eller i familien, blir...

 • Trygg i Guds armer

  «I dine hender overgir jeg min ånd, du har gjenløst meg, Herre, du trofaste Gud.» (Salme 31,6) «I dine hender, Fader blid, jeg legger nå til evig tid min sjel og hva jeg er og har, ta du det alt i ditt forvar!» Dette salmeverset kjenner vi godt, og ordene...

 • Takk Gud for prøvelsene

  «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli...