• Slik bare en mor kan trøste

  Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere, ja, i Jerusalem skal dere få trøst (Jes 66,13). En tannløs liten fotballspiller smiler bredt mot oss på TV-skjermen. Han passer samtidig på å hilse hjem til mor. Gutten var nettopp uheldig og forspilte en sjanse i det store spillet,...

 • Guds Ord – kilden til glede

  «Men han har sin glede i Herrens lov og grunder på den natt og dag» (Salme 1,2). Bibelen åpenbarer to store lærer for oss. Den ene er loven og den andre evangeliet. Loven er alltid lov og evangeliet alltid evangelium. Disse to må aldri blandes sammen og heller aldri forveksles....

 • Varig fred

  «Må Herren … gi deg fred.» (4 Mos 6,26) Hvordan kan vi beskrive denne freden som Gud gir oss? Her følger en liten historie som illustrerer Guds fred ganske godt. Denne historien forteller oss om en kunstner som ble bedt om å male et bilde med «fred» som tema. Kunstneren...

 • Den rette pris

  «Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven» (Gal 4,4-5). Apostelen Peter skriver: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod» (1...

 • Barn som er elsket

  «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det» (1 Joh 3,1). En søndagsskolelærer spurte en gang barna om hva de syntes var det mest fantastiske med Gud. En liten gutt svarte: «Gud vet alt om meg, og likevel er han glad...

 • Guds store plan

  «De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa: Nå forstår jeg at Herren virkelig...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Vår gode hyrde leder oss hjem

  «Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk som en saueflokk.» (Sak 9,11) Sauer er veldig hjelpeløse dyr. Ikke er de intelligente. Ikke er de i stand til å overliste fiendene sine. De er ikke utstyrt med skarpe hover så de kan avverge et eventuelt fiendtlig angrep. Heller ikke...

 • Ta deg tid til å minnes

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» (Salme 103,1-2). For mange er livet et eneste mas. De har aldri tid til overs. Det er så mange viktige ting som krever tid og oppmerksomhet....

 • Alt avhenger av vår Far

  Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel; tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen....