• En mektig konge

  «Han skal kalles …Veldig Gud» (Jes 9,6). I den prisbelønnede filmen Schindlers liste er det en scene hvor det foregår en samtale mellom Oscar Schindler og kommandanten i konsentrasjonsleiren. Emnet for samtalen er makt. Fra sin balkong utøvde kommandanten sin makt som nazioffiser ved å skyte på vilkårlige jødiske fanger...

 • Vær ikke redd!

  «Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4) Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette...

 • Jesus ber for enhet

  «Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21). Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Det enkle evangeliet

  «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Det er enkleste er ofte det beste, heter det i reklamen. Noen av de fineste og beste sannheter...

 • Noen gode råd

  «Hvem var hans rådgiver?» (Rom 11,34). En mann oppsøkte en sjelesørger. Han var deprimert og nedfor. «Hva er problemet?» spurte sjelesørgeren. «Jeg vet rett og slett ikke. Men jeg kjenner meg ikke lykkelig. Har du noen gode råd som kan hjelpe meg?» Sjelesørgeren så på mannen en stund, og så...

 • Hold fast ved Ordet

  «Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt.» (Salme 12,8) Gud, lat di lære lyse rein her i di kristne kyrkje! Når falske ånder valdar mein, lat Ordet ditt oss styrkje! Lat aldri lygn få råderom og gudlaust folk få herredom, men hald oss fast i trua!...

 • Gjennom lidelse til herlighet

  «Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham» (Rom 8,17). Med tydelig og klare ord sammenfatter den inspirerte apostelen Paulus vårt nye forhold til Gud i Kristus. Med...

 • Josefs jul

  Matteus 1,18-25 Vi hører mye om Josef i denne teksten. Vi får liksom juleevangeliet sett fra hans perspektiv. Denne tømmermannen fra Nasaret, av Davids ætt, viste seg som en ekte gentleman, da han fikk den overraskende nyheten om at Maria, hans trolovede, var med barn. Maria hadde vært bortreist i...

 • Neste stasjon Paradis

  «Gud har satt oss inn i himmelen i Kristus Jesus med ham». (Efeser­brevet 2,6) I Stavanger finnes det en togstasjon med et himmelsk navn: Paradis. Når jeg nærmer meg denne stasjonen med toget, hører jeg fra høyttaleranlegget: «Neste stasjon er: Paradis.» Da tenker jeg: «Skulle ønske det virkelig var sånn!»...