• Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Det enkle evangeliet

  «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Det er enkleste er ofte det beste, heter det i reklamen. Noen av de fineste og beste sannheter...

 • Noen gode råd

  «Hvem var hans rådgiver?» (Rom 11,34). En mann oppsøkte en sjelesørger. Han var deprimert og nedfor. «Hva er problemet?» spurte sjelesørgeren. «Jeg vet rett og slett ikke. Men jeg kjenner meg ikke lykkelig. Har du noen gode råd som kan hjelpe meg?» Sjelesørgeren så på mannen en stund, og så...

 • Hold fast ved Ordet

  «Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt.» (Salme 12,8) Gud, lat di lære lyse rein her i di kristne kyrkje! Når falske ånder valdar mein, lat Ordet ditt oss styrkje! Lat aldri lygn få råderom og gudlaust folk få herredom, men hald oss fast i trua!...

 • Gjennom lidelse til herlighet

  «Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham» (Rom 8,17). Med tydelig og klare ord sammenfatter den inspirerte apostelen Paulus vårt nye forhold til Gud i Kristus. Med...

 • Josefs jul

  Matteus 1,18-25 Vi hører mye om Josef i denne teksten. Vi får liksom juleevangeliet sett fra hans perspektiv. Denne tømmermannen fra Nasaret, av Davids ætt, viste seg som en ekte gentleman, da han fikk den overraskende nyheten om at Maria, hans trolovede, var med barn. Maria hadde vært bortreist i...

 • Neste stasjon Paradis

  «Gud har satt oss inn i himmelen i Kristus Jesus med ham». (Efeser­brevet 2,6) I Stavanger finnes det en togstasjon med et himmelsk navn: Paradis. Når jeg nærmer meg denne stasjonen med toget, hører jeg fra høyttaleranlegget: «Neste stasjon er: Paradis.» Da tenker jeg: «Skulle ønske det virkelig var sånn!»...

 • «Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.» (1Tim 2,4)

  Forestill deg at du får innbydelse til et selskap. Han som inviterer er spesielt glad i mennesker. Derfor står det på innbydelsen: «Åpent hus». «Åpent hus» betyr at alle er invitert. Det finnes cirka 7 milliarder mennesker i verden. Tror du alle kommer? Det hadde vært veldig overraskende. Men at...

 • Guds barn og borgerrett i himmelen

  «Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20). «Borgerrett i himmelen» er noe mer enn bare en from og fin frase. Det er en beskrivelse av den store ære som Gud har vist oss for Jesu skyld. I gammeltestamentlig tid var det forbundet med stor ære å ha borgerrett...

 • Evig ung

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! … Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen» (Salme 103,1-2.5). Mark Twain sa en gang: «Livet ville...