• Den rette prioritering

  (Les Haggai 1,1-15) «Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud. Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus» (Hag 1,9b). Etter hjemkomsten fra fangenskapet i Babylon strevde hver mann i Juda for å bygge opp igjen sitt eget liv. Men i sitt strev kunne...

 • Slik bare en mor kan trøste

  Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere, ja, i Jerusalem skal dere få trøst (Jes 66,13). En tannløs liten fotballspiller smiler bredt mot oss på TV-skjermen. Han passer samtidig på å hilse hjem til mor. Gutten var nettopp uheldig og forspilte en sjanse i det store spillet,...

 • Guds Ord – kilden til glede

  «Men han har sin glede i Herrens lov og grunder på den natt og dag» (Salme 1,2). Bibelen åpenbarer to store lærer for oss. Den ene er loven og den andre evangeliet. Loven er alltid lov og evangeliet alltid evangelium. Disse to må aldri blandes sammen og heller aldri forveksles....

 • Varig fred

  «Må Herren … gi deg fred.» (4 Mos 6,26) Hvordan kan vi beskrive denne freden som Gud gir oss? Her følger en liten historie som illustrerer Guds fred ganske godt. Denne historien forteller oss om en kunstner som ble bedt om å male et bilde med «fred» som tema. Kunstneren...

 • Den rette pris

  «Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven» (Gal 4,4-5). Apostelen Peter skriver: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod» (1...

 • Barn som er elsket

  «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det» (1 Joh 3,1). En søndagsskolelærer spurte en gang barna om hva de syntes var det mest fantastiske med Gud. En liten gutt svarte: «Gud vet alt om meg, og likevel er han glad...

 • Guds store plan

  «De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa: Nå forstår jeg at Herren virkelig...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Vår gode hyrde leder oss hjem

  «Den dagen skal Herren deres Gud berge sitt folk som en saueflokk.» (Sak 9,11) Sauer er veldig hjelpeløse dyr. Ikke er de intelligente. Ikke er de i stand til å overliste fiendene sine. De er ikke utstyrt med skarpe hover så de kan avverge et eventuelt fiendtlig angrep. Heller ikke...

 • Ta deg tid til å minnes

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» (Salme 103,1-2). For mange er livet et eneste mas. De har aldri tid til overs. Det er så mange viktige ting som krever tid og oppmerksomhet....

 • Alt avhenger av vår Far

  Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel; tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen....

 • En unik konge

  «For et barn er oss født… og hans navn skal være:… Veldig Gud» (Jes 9,6). Det er en som har sagt at de under Jesus gjorde blekner i forhold til det under Jesus er. Det vedkommende mente, var at selve inkarnasjonen – at Gud blir menneske – er det største...

 • Født for å gjøre ende på fienden

  «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15). Advents-...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta! Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som...

 • Styrke i svakhet

  «For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Kor 12,10). Styrke er en ettertraktet egenskap. Alle ønsker å være sterk. Ingen ønsker å være svak. De som er sterke fysisk, har en fordel framfor dem som er svake. Verden stoler på styrken, ikke på svakheten. Nasjoner konkurrerer med...

 • En mektig konge

  «Han skal kalles …Veldig Gud» (Jes 9,6). I den prisbelønnede filmen Schindlers liste er det en scene hvor det foregår en samtale mellom Oscar Schindler og kommandanten i konsentrasjonsleiren. Emnet for samtalen er makt. Fra sin balkong utøvde kommandanten sin makt som nazioffiser ved å skyte på vilkårlige jødiske fanger...

 • Vær ikke redd!

  «Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4) Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette...

 • Jesus ber for enhet

  «Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21). Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...

 • Det enkle evangeliet

  «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Det er enkleste er ofte det beste, heter det i reklamen. Noen av de fineste og beste sannheter...

 • Noen gode råd

  «Hvem var hans rådgiver?» (Rom 11,34). En mann oppsøkte en sjelesørger. Han var deprimert og nedfor. «Hva er problemet?» spurte sjelesørgeren. «Jeg vet rett og slett ikke. Men jeg kjenner meg ikke lykkelig. Har du noen gode råd som kan hjelpe meg?» Sjelesørgeren så på mannen en stund, og så...

 • Hold fast ved Ordet

  «Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt.» (Salme 12,8) Gud, lat di lære lyse rein her i di kristne kyrkje! Når falske ånder valdar mein, lat Ordet ditt oss styrkje! Lat aldri lygn få råderom og gudlaust folk få herredom, men hald oss fast i trua!...

 • Gjennom lidelse til herlighet

  «Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham» (Rom 8,17). Med tydelig og klare ord sammenfatter den inspirerte apostelen Paulus vårt nye forhold til Gud i Kristus. Med...

 • Josefs jul

  Matteus 1,18-25 Vi hører mye om Josef i denne teksten. Vi får liksom juleevangeliet sett fra hans perspektiv. Denne tømmermannen fra Nasaret, av Davids ætt, viste seg som en ekte gentleman, da han fikk den overraskende nyheten om at Maria, hans trolovede, var med barn. Maria hadde vært bortreist i...

 • Neste stasjon Paradis

  «Gud har satt oss inn i himmelen i Kristus Jesus med ham». (Efeser­brevet 2,6) I Stavanger finnes det en togstasjon med et himmelsk navn: Paradis. Når jeg nærmer meg denne stasjonen med toget, hører jeg fra høyttaleranlegget: «Neste stasjon er: Paradis.» Da tenker jeg: «Skulle ønske det virkelig var sånn!»...

 • «Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.» (1Tim 2,4)

  Forestill deg at du får innbydelse til et selskap. Han som inviterer er spesielt glad i mennesker. Derfor står det på innbydelsen: «Åpent hus». «Åpent hus» betyr at alle er invitert. Det finnes cirka 7 milliarder mennesker i verden. Tror du alle kommer? Det hadde vært veldig overraskende. Men at...

 • Guds barn og borgerrett i himmelen

  «Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20). «Borgerrett i himmelen» er noe mer enn bare en from og fin frase. Det er en beskrivelse av den store ære som Gud har vist oss for Jesu skyld. I gammeltestamentlig tid var det forbundet med stor ære å ha borgerrett...

 • Evig ung

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! … Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen» (Salme 103,1-2.5). Mark Twain sa en gang: «Livet ville...

 • Den Herre som leger

  «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han… leger all din sykdom» (Salme 103,1-3). Den medisinske forskningen gjør store sprang framover hvert eneste år. Det utvikles stadig nye og bedre medisiner og behandlingsmetoder....