• Alt avhenger av vår Far

  Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel; tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen....

 • En unik konge

  «For et barn er oss født… og hans navn skal være:… Veldig Gud» (Jes 9,6). Det er en som har sagt at de under Jesus gjorde blekner i forhold til det under Jesus er. Det vedkommende mente, var at selve inkarnasjonen – at Gud blir menneske – er det største...

 • Født for å gjøre ende på fienden

  «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15). Advents-...

 • En framtid vi ikke trenger frykte

  «Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og...

 • Under Guds beskyttelse

  «Herren velsigne deg og bevare deg.» (4. Mos 6, 24) «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta! Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Det er nok ikke så rent få barn som...

 • Styrke i svakhet

  «For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Kor 12,10). Styrke er en ettertraktet egenskap. Alle ønsker å være sterk. Ingen ønsker å være svak. De som er sterke fysisk, har en fordel framfor dem som er svake. Verden stoler på styrken, ikke på svakheten. Nasjoner konkurrerer med...

 • En mektig konge

  «Han skal kalles …Veldig Gud» (Jes 9,6). I den prisbelønnede filmen Schindlers liste er det en scene hvor det foregår en samtale mellom Oscar Schindler og kommandanten i konsentrasjonsleiren. Emnet for samtalen er makt. Fra sin balkong utøvde kommandanten sin makt som nazioffiser ved å skyte på vilkårlige jødiske fanger...

 • Vær ikke redd!

  «Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4) Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette...

 • Jesus ber for enhet

  «Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21). Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de...

 • Bønnen – en hjelp mot bekymringer

  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). Har du noen gang opplevd å sitte på sykehuset mens du venter på at doktoren skal komme ut og gi deg en rapport på en vevsprøve...