• Trøsteord i krisetider

  Verden befinner seg i en alvorlig krise. Et veldig smittsomt virus sprer seg raskt fra land til land, fra folk til folk og fra person til person. De fleste eksperter er enig om at før eller siden vil antakelig et flertall av oss rammes av viruset. Det positive er at...

 • Lidelsens sunne virkning

  «En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn» (1 Pet 5,10). Det fins ingen ende på hva de vantro vil måtte lide...

 • Bare fryd og glede

  «Havet og alt som er i det, skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor.» (Salme 98,7-8) Vi kan vanskelig forestille oss et liv uten uten sorg, smerte, tårer og død. Dette er opplevelser som alle mennesker har...

 • Forundret over vantroen

  «Og han undret seg over deres vantro» (Mark 6,6). Ikke-kristne forundrer seg ofte over de tåpelige tingene vi kristne tror på. De betrakter oss som meget dumme og svake som kan tro på alt dette fornuftsstridige i Skriften. Men hva om vi vender litt på det? Er det ikke slik...

 • Bønnens velsignede privilegium

  «Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: Her er jeg!» (Jes 58,9) «Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn.» Ordene i denne kjente sangen betoner hvor viktig det er for kristne å be. Det er...

 • Gjerninger taler høyere enn ord

  Jesus drog igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. Han holdt til ved sjøen, og da kom en av synagogeforstanderne, som hette Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for hans føtter og bønnfalt ham: «Min...

 • Det rette forhold

  «Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter og Ånden roper ’Abba, Far!’ Derfor er...

 • Hvem er han?

  «De var grepet av stor frykt og sa til hverandre: Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham» (Mark 4,41). Menneskeheten har utviklet vaksiner og medisiner som kan helbrede dødelige sykdommer, har bygd fantastiske byggverk og reist til månen. Vi har til og med utviklet våpen som er i...

 • Se i krybben!

  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2,11) Juleforberedelsene begynner tidlig for mange. Julelys og dekorasjoner begynner nå å komme opp over alt, og rundt om i de tusen hjem gjør folk seg klare til å ta imot julebesøk. Alle ønsker...

 • Gud frelser sitt folk fra det vonde

  Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under (5 Mos 26,8). Ved hjelp av veldige under fikk egypterne sin dom av Gud, og disse samme underne brukte han til å utfri folket sitt med. Da Egypt ble hjemsøkt...