• Hvem er han?

  «De var grepet av stor frykt og sa til hverandre: Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham» (Mark 4,41). Menneskeheten har utviklet vaksiner og medisiner som kan helbrede dødelige sykdommer, har bygd fantastiske byggverk og reist til månen. Vi har til og med utviklet våpen som er i...

 • Se i krybben!

  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2,11) Juleforberedelsene begynner tidlig for mange. Julelys og dekorasjoner begynner nå å komme opp over alt, og rundt om i de tusen hjem gjør folk seg klare til å ta imot julebesøk. Alle ønsker...

 • Gud frelser sitt folk fra det vonde

  Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under (5 Mos 26,8). Ved hjelp av veldige under fikk egypterne sin dom av Gud, og disse samme underne brukte han til å utfri folket sitt med. Da Egypt ble hjemsøkt...

 • Problem med oppfattelsen

  Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! Er ikke dette tømmermannen?» (Mark 6,2-3). Disse menneskene i synagogen i...

 • Et nytt syn på døden

  «Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem» (2 Kor 5,15). Hva er døden? De fleste definisjoner på døden betrakter den som en slutt, en slutt på livet og en slutt...

 • Den rette prioritering

  (Les Haggai 1,1-15) «Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud. Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus» (Hag 1,9b). Etter hjemkomsten fra fangenskapet i Babylon strevde hver mann i Juda for å bygge opp igjen sitt eget liv. Men i sitt strev kunne...

 • Slik bare en mor kan trøste

  Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere, ja, i Jerusalem skal dere få trøst (Jes 66,13). En tannløs liten fotballspiller smiler bredt mot oss på TV-skjermen. Han passer samtidig på å hilse hjem til mor. Gutten var nettopp uheldig og forspilte en sjanse i det store spillet,...

 • Guds Ord – kilden til glede

  «Men han har sin glede i Herrens lov og grunder på den natt og dag» (Salme 1,2). Bibelen åpenbarer to store lærer for oss. Den ene er loven og den andre evangeliet. Loven er alltid lov og evangeliet alltid evangelium. Disse to må aldri blandes sammen og heller aldri forveksles....

 • Varig fred

  «Må Herren … gi deg fred.» (4 Mos 6,26) Hvordan kan vi beskrive denne freden som Gud gir oss? Her følger en liten historie som illustrerer Guds fred ganske godt. Denne historien forteller oss om en kunstner som ble bedt om å male et bilde med «fred» som tema. Kunstneren...

 • Den rette pris

  «Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven» (Gal 4,4-5). Apostelen Peter skriver: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod» (1...