• Dronning Ester og purimfesten

  Den årlige jødiske purimfesten feires de fleste steder på den fjortende dagen av måneden adar, som i 2017 faller på 12. mars. Purim er til minne om en hendelse det fortelles om i den gammeltestamentlige Esters bok. Store deler av jødefolket var blitt bortført til riket i øst, og Haman,...

 • Aktuelt i vår tid

    SIEGBERT W. BECKER Skriften og saligheten Slik har Herren talt © Forlaget Scriptura – 2016 ISBN 978-82-7517-034-5   For nettbrett og smarttelefon: Last ned Skriften og saligheten som e-bok (ePub) På enheter med iOS (iPhone og iPad) åpnes e-boken i programmet iBooks På enheter med Android må der først installeres en e-bokleser som f.eks. Ebook...

 • Evangelisten Lukas

  Minnedag 18. oktober Lukas, «vår kjære lege» (Kol 4,14), var en trofast følgesvenn og medarbeider av apostelen Paulus. I vanskelige tider, da andre skilte lag med apostelen (2 Tim 4,11), forble Lukas ved hans side. Han kom antagelig fra Antiokia i Syria, et tidlig sentrum for hedningekristne og en by...

 • Selvfrelse?

  Hvorfor er det umulig for et menneske å frelse seg selv? Hvorfor kan ikke et menneske ved egne anstrengelser bli fullkomment syndfritt og godt og slik oppfylle betingelsene for evig lykke og salighet i fellesskap med Gud? Da Jesus sa: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et...

 • Kjemp troens gode kamp!

  Som troende kristne står vi midt i en kamp. «Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til,» skriver apostelen Paulus til unge Timoteus (1 Tim 6,12). (Svenska Folkbibeln: «Kämpa trons goda kamp.») Ordet for strid/kamp i dette verset har på gresk med idrett å...

 • Om Bibelens storhet og vidunderlige egenskaper

  SETH ERLANDSSON Bibelens opprinnelse og formål © Forlaget Scriptura – 2016 ISBN 978-82-7517-033-8   For nettbrett og smarttelefon: Last ned Bibelens opprinnelse og formål som e-bok (ePub) På enheter med iOS (iPhone og iPad) åpnes e-boken i programmet iBooks På enheter med Android må der først installeres en e-bokleser som f.eks. Ebook Reader   For skjerm...

 • Når Gud anklages for det onde i verden

  av Tor Jakob Welde1 Troende har til alle tider strevd med spørsmålet om all lidelsen i verden. Vi hører daglig om krig og terror, jordskjelv og andre katastrofer. Hvordan kan Gud tillate at slike forferdelige og tragiske ting rammer mennesker? For han tillater det jo, selv om han er allmektig....

 • Rettferdiggjørelsen – en trøsterik sannhet for alle

  Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag. Foredrag av pastor Tor Jakob Welde: Temaet for denne bibeltimen er kjent og veldig kjært for oss i...

 • Jeg er adoptert

  Foreldrene mine bestemte seg for å adoptere meg bort. De lot meg bli adoptert av den eneste som kunne løse mine problemer. Vi er blitt brødre og søstre i samme familie fordi Gud har gjort oss til sine barn gjennom troen. Hvordan Gud nå enn har valgt å bruke oss...

 • Kristent bibelsyn

  Av Seth Erlandsson Det framgår av navnet at det synet på Bibelen som jeg kaller «kristent bibelsyn» hører sammen med Kristus. En kristen tror at Jesus er «Messias (Kristus), den levende Guds Sønn» (Matt 16,16), av samme vesen som Faderen (Joh 10,30; 1 Joh 5,20) og dermed pålitelig i alt. Denne...